Historia
Z życia parafii
Nasi duszpasterze
Intencje i ogłoszenia
Brama III Tysiąclecia
Krzyże i kapliczki
Grupy parafialne
Siostry Służebniczki
Galeria zdjęć
Kamera internetowa
Ciekawe linki
Sakramenty
Pogrzeby
Kontakt
Różne
 

Chór parafialny im. ks. Antoniego Chlondowskiego

Według kroniki parafialnej, początki działalności chóru sięgają roku 1901, gdy proboszczem w Chełmie był ks. Aleksander Lisek. Ożywił on śpiew kościelny, założył orkiestrę dętą, złożoną z ok. 100 muzykantów. Aby podnieść jej poziom, sprowadzono nawet orkiestrę ułanów z Gliwic, która w 1903 r. uczestniczyła w parafialnych obchodach srebrnego jubileuszu papieża Leona XIII.
Funkcję chóru parafialnego spełniały początkowo dziewczęta, należące do tzw. Marienverein. Odgrywały one też przedstawienia teatralne. Mimo że w okresie germanizacji chór wykonywał głównie pieśni w języku niemieckim, to jednak właśnie wówczas ks. Lisek skomponował muzykę do psalmów w przekładzie J. Kochanowskiego i wprowadził je jako "sławne nieszpory".
W latach poprzedzających okres Plebiscytu na Śląsku działał w Chełmie skromny chór kościelny, prowadzony przez organistę Karola Jaeschego i jego córkę. W chórze tym śpiewali nauczyciele i nauczycielki miejscowej szkoły oraz uzdolnione muzycznie uczennice - Paulina i Erna Austmanówny. Solistką chóru była Anna Schneider. Systematyczna działalność chóru rozpoczęła się na przełomie 1924/1925 roku, a rozwinęła się zwłaszcza, gdy organistą został Eryk Seemann, który sprowadzał nuty i mocno się angażował w sprawy muzyki kościelnej. Należał on do Związku Kół Śpiewaczych, prowadził orkiestrę. Próby chóru odbywały się w mieszkaniu organisty. Repertuar był bogaty. Chórzyści koncertowali w wielu parafiach, m.in. w kościele ewangelickim w Katowicach. W 1936 r. odbył się w Chełmie zlot okręgowy śpiewaków, a w rok później - zlot polskich chórów kościelnych dekanatu mysłowickiego. Przed wybuchem II wojny światowej chórzyści wystąpili po raz ostatni 15 VI 1939, podczas wizytacji pastoralnej ks. bp. Juliusza Bieńka, połączonej z bierzmowaniem.
Po wojnie wznowiono działalność chóru pod kierunkiem organisty Franciszka Jamrozego, która jest kontynuowana od 1974 r. pod kierunkiem Pana Czesława Pitery. Chór uświetnia śpiewem Msze św. i nabożeństwa oraz uroczystości lokalne, jego działalność i osiągnięcia wykraczają jednak poza zasięg parafii. Dwukrotnie chórzyści śpiewali w połączeniu z innymi chórami podczas przywitania Ojca św. Jana Pawła II (7 VI 1979 r. w Oświęcimiu Brzezince i 20 VI 1983 roku w Katowicach-Muchowcu), kilkakrotnie - w katowickiej Katedrze (m.in. 7 XII 1996 podczas rozpoczęcia peregrynacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji katowickiej). Chór koncertował też m.in. na Białorusi (1995 r.) i Ukrainie (1996). Poza diecezją występował m.in. w Płokach k. Trzebini, w Lutczy k. Rzeszowa, Śleszowicach k. Mucharza, w Rusinowicach k. Lublińca, w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie znajduje się grób patrona chóru ks. Antoniego Chlondowskiego (w 1999 r.), w Górce Klasztornej (2000 r.), Łagiewnikach (2002 i 2005).
Dwukrotnie chórzyści gościli w Rzymie: od 11 IX do 18 IX 1998 podczas obchodów 20-lecia pontyfikatu Jana Pawła II (pielgrzymka organizowana przez Polski Związek Chórów i Orkiestr) oraz od 1 VII do 8 VII 2000 z okazji Roku Jubileuszowego.
Chór jest laureatem licznych nagród i wyróżnień na festiwalach. Nagrał utwory ks. Chlondowskiego dla Polskiego Radia (1991 r.), a w roku 2004 - płytę CD z pieśniami religijnymi i okolicznościowymi. 20 VI 2004 r. obchodził 80-lecie swej działalności. Chór i jego dyrygent otrzymali nagrodę starosty bieruńsko-lędzińskiego Clemens pro Kultura za upowszechnianie kultury.

 

© 2004-2020 Parafia Chełm Śląski. All rights reserved