Historia
Z życia parafii
Nasi duszpasterze
Intencje i ogłoszenia
Brama III Tysiąclecia
Krzyże i kapliczki
Grupy parafialne
Siostry Służebniczki
Galeria zdjęć
Kamera internetowa
Ciekawe linki
Sakramenty
Pogrzeby
Kontakt
Różne
 

Sakramenty w naszej Parafii

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w ostatnią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godzinie 12.30. Nauki przedchrzcielne odbywają się w sobotę poprzedzającą chrzest o godzinie 19.00 w salce na organistówce. Do udziału w naukach zobowiązani są rodzie i rodzice chrzestni. Wcześniej rodzice dokonują zgłoszenia dziecka do Chrztu Św. W kancelarii parafialnej poprzez okazanie skróconego aktu urodzenia dziecka z Urzędu Sanu Cywilnego. Wybierając rodziców chrzestnych - rodzice powinni pamiętać o tym, iż mają to być osoby ochrzczone i bierzmowane należące do kościoła rzymskokatolickiego, będące osobami wierzącymi i nie mającymi przeszkód wskazanych przez prawo kanoniczne. Chrzestni spoza naszej Parafii muszą dostarczyć zaświadczenie z własnej Parafii, że mogą być dopuszczeni do godności bycia rodzicem chrzestnym.

Sakrament bierzmowania

Udzielany jest uczniom klas VIII szkoły podstawowej. Uczniowie przygotowani są podczas katechezy szkolnej, oraz poprzez cykl spotkań formacyjnych w małych grupach. Kandydat musi także wykazać odpowiedni poziom wiedzy religijnej. Kandydaci ochrzczeni poza naszą Parafią zobowiązani są dostarczyć metrykę chrztu z Parafii w której przyjmowali Chrzest Święty.

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie dzieci do Wczesnej Komunii Świętej odbywa się w ciągu całego roku podczas cotygodniowej katechezy w salce na organistówce. Do Pierwszej Komunii Świętej dzieci przygotowują się podczas katechezy szkolnej. Raz w miesiącu odbywa się spotkanie formacyjne dla rodziców tych dzieci. Wszyscy rodzice zobowiązani są do dostarczenia metryki chrztu dziecka - dotyczy to dzieci ochrzczonych poza naszą Parafią.

Sakrament pokuty

Codziennie pół godziny przez każdą Mszą Świętą.
W każdą sobotę i w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17.00.

Sakrament chorych

Odwiedziny chorych odbywają się w każdym miesiącu (zazwyczaj w piątek i sobotę).
W nadzwyczajnych przypadkach w każdej chwili.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed terminem zawarcia związku małżeńskiego i przekładają następujące dokumenty:

  • metrykę Chrztu Świętego i Bierzmowania (dotyczy narzeczonych, którzy nie byli ochrzczeni w naszej Parafii - po taką metrykę muszą się zgłosić do Parafii w której zostali ochrzczeni)
  • zaświadczenie ukończenia katechezy młodzieżowej
  • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, jeżeli pragną przyjąć ślub konkordatowy
  • dowód osobisty
Narzeczonych obowiązują również:
  • cztery spotkania kursu przedmałżeńskiego prowadzonego w naszej Parafii w czasie Wielkiego Postu lub we wrześniu. Kurs prowadzony jest w soboty o godzinie 19.00 przez Księdza Proboszcza, oraz pracownika Przyparafialnej Poradni Życia Rodzinnego
  • trzy spotkania indywidualne w Poradni Życia Rodzinnego
  • dekanalny dzień skupienia dla narzeczonych odbywający się w kościele św. Walentego w Bieruniu Starym
Zapisu na nauki przedślubne należy koniecznie dokonać przez stronę internetową narzeczenikatowicka.pl lub rodzina.katowicka.pl

Pogrzeb chrześcijański

Rodzina zmarłego(ej) powinna zgłosić do kancelarii parafialnej śmierć bliskiej sobie osoby w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Rodzina powinna jednocześnie dostarczyć:

  • kartę zgonu
  • podziękowanie dla najbliższych
  • jeżeli zmarły zamieszkiwał w innej Parafii, zezwolenie Proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na pogrzeb w naszej Parafii

Regulamin cmentarza parafialnego

© 2004-2024 Parafia Chełm Śląski. All rights reserved